Bestuur

Onze vereniging heeft natuurlijk een bestuur. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen:

 

  • André vd Heijden, Voorzitter
  • Ilse van Veghel, secretaris
  • Pascal Timmers Penningmeester
  • Danielle Sterken Bestuurslid
  • Joan Donkers Bestuurslid

 

Het bestuur vergadert enkele keren per jaar over de gang van zaken binnen de vereniging en bereidt de algemene ledenvergadering en de evaluatievergadering voor.  Verder bemoeit het bestuur zich met de gedragsregels binnen de vereniging en is een intermediair tussen spelers en regisseur. Ook houdt het bestuur de financiën in de gaten en overlegt met derden.

 

Voor de rest is het bestuur gewoon een van de leden en laten we de vereniging zo veel mogelijk zelf alles doen en beslissen voor wat betreft het uitkiezen van het toneelstuk, de data van uitvoering, de hele rompslomp om het toneel heen. We dragen wel ideeën aan en  hakken knopen door maar we hebben toch als bestuur het gevoel dat we samen met de leden de vereniging zijn en het samen moeten doen.