Buren voorkomen vaak diefstal


(Van onze verslaggever)
Onlangs verscheen een onderzoek van Diederik Stapel over inbraak. Heel opmerkelijk daarin is dat in Boerdonk het hoogst aantal inbraken per nieuw gebouwde woning wordt gehaald.
Ik ben derhalve op onderzoek uit gegaan en heb een heel interessant gesprek gevoerd met Teun en Sjaan.
Teun en Sjaan zijn enkele jaren geleden in Boerdonk komen wonen. Beiden zijn geboren en getogen in de Achterhoek en hun accent hebben ze nog steeds niet verloren al hoor je af en toe dat ze in Boerdonk redelijk ingeburgerd zijn. Op de vraag hoe het komt dat Boerdonk zo hoog scoort hebben ze het volgende antwoord: Kiek, wie sin hier kommen wonen vur de rust en vur ut kiekn nor de natuur in al zien schoonhied. Durum lettn wie altied goed op en kiekn goed um uns hinnn.
Durbie is het uns opvallen dat hier veel rieke mensn woont, die dur mit te koop loopn.
Dat binnen wier niet gewoon. In den Achterhoek stoppn we uns geld niet in pracht en praal maar we doen dat in un grote zak en stoppn dat achter het huus in de grond zodat niemand daaran kommn kan. Hier in Boerdonk vertelln mensen uns ook dat sie goed geboerd hebbn en dat ze in huus veel duren schilderieën en sieraden hebbn liggn. Kiek, dat hoeft maar een zo’n boef te hörn en je hebt de boel aant scheitn.
Nu hebbn we mit onze buurn afgesprokn dat we bij mekaar de boel een beetjen in de gaatn houdn. Een soort van sociale controle, zogezegd. We hebbn een grote heg tussn onze woningen steen en daar loern wie dan regel matig deur om te zien of alles nog veilig is.
Op de vraag of veel Boerdonkenaren dit doen moet het stel erkennen dat zij eigenlijk de enigste zijn waarvan ze weten dat die dat doen. Maar, zegt Teun, ons Sjaan is van nature al nieuwsgierig aangelegd. Sie wit gèr alles en het ze iets gehurd waar ze het fiene dur niet van wit dan geet ze vraagn hoe of dat het in mekaarn zit.
In ieder geval zijn een paar dingen al duidelijk geworden. Er wonen veel rijke mensen. Ze lopen daarmee te koop en er is nog weinig sociale controle.
Ik ga toch eens op zoek naar zo’n “rijke” inwoner om te vernemen hoe die daar over denkt.


Wordt vervolgd.