Plastische chirurgie toverwoord in Veghel.

 

Enkele weken geleden berichtte uw betrouwbare nieuwsblad u al over het opvallend hoge percentage mensen die niet tevreden waren met hun lichaam. Overgewicht, te grote of te kleine lichaamsdelen of niet de juiste verhoudingen waren veel genoemde tekortkomingen.
In het verdere onderzoek is de relatie met veghel als voedingsstad nader onderzocht maar, zo bericht het onderzoeksbureau GGB ons, daar is geen significant verband in aan te tonen. Wel is het opvallend dat Boerdonk positief scoort ten opzichte van de rest van de gemeente Veghel. Niet alleen in tevredenheid van de inwoners maar ook in werkelijkheid. Boerdonkenaren blijken mooie mensen te zijn, een enkeling uitgezonderd uiteraard.Het is daarom misschien ook niet vreemd dat plastisch chirurg Marnix van Tessen zijn hersteloord voor mensen die een plastische ingreep hebben ondergaan juist in Boerdonk aan de Lekerlaan heeft gevestigd. Voor de uitbreiding van zijn praktijk heeft hij wel voor Veghel gekozen zoals onlangs nog in het Brabants Dagblad was te lezen . Meer in het Brabants Dagblad van zaterdag 26 november.

 

Marnix van Tessen heeft in zijn praktijk overigens ook veel beroemde artiesten. Het acteursechtpaar van Vreugd heeft onlangs nog een ingrijpende behandeling ondergaan en is momenteel in het kuuroord aan het herstellen. Hoewel de privacy wordt beschermd lukte het onze paparazzi om toch een foto te schieten van het paar in gezelschap van enkele andere cliënten.


Dr. Van Tessen heeft te kennen gegeven dat hij best bereid is om enkele lezingen te houden over de voor- en nadelen van plastische chirurgie. Hij wil dit wel voor de carnaval afgewerkt hebben en het liefst in Boerdonk, al trekt Veghel ook hard aan hem. We zullen zien wat we kunnen doen.
Wordt vervolgd.