(van onze verslaggever)


Universiteit Tilburg  doet veelvuldig onderzoek naar allerlei demografische kenmerken. Onder leiding van Professor Diederik Stapel , bekend van vele publicaties, is onderzoek gedaan naar heel veel kenmerken die te maken hebben met crimineel gedrag.
Er is uiteraard enorm veel onderzoek gedaan naar het profiel van een crimineel. Welke gedragskenmerken heeft hij, uit welk milieu komt hij, hoe intelligent is hij en nog veel meer.
Recentelijk is ook onderzoek afgesloten naar de meest populaire plaatsen waar inbrekers actief willen zijn. Dat daarbij sportkantines en clubgebouwen hoog scoren is niet zo vreemd. Meestal zijn deze niet al te goed beveiligd en staat er vaak bruikbare apparatuur die makkelijk verhandelbaar is en liggen de gebouwen vaak iet of wat verscholen. Criminaliteit komt merkbaar vaker voor in de stad dan op het platteland al schrijft professor Stapel: ”  Er is een significante verschuiving van criminaliteit van stad naar platteland”. Het betreft in dit geval criminaliteit in de breedste zin van het woord. Opvallend in het uitgebreide onderzoeksrapport van Stapel was de opmerking dat inbraak (in woningen en overige gebouwen) een sterke verschuiving laat zien naar Brabant en dat relatief het hoogste aantal inbraken per nieuw gebouwde woningen per jaar al jaren wordt gerealiseerd in Boerdonk. Stapel gaat in zijn rapport niet verder in op de oorzaken of redenen maar dit is uiteraard waard om te onderzoeken.
Uw verslaggever duikt derhalve in de archieven en wie weet gaat hij wel undercover.
Wordt vervolgd