Geschiedenis

Toneelvereniging Gèr Gespeuld Boerdonk is statutair opgericht op 11 juli 2002. De geschiedenis van het toneel in Boerdonk is echter al veel ouder.


Het begon allemaal in de jaren 70. Toendertijd had je de zogenaamde besturendag. Op die dag vergaderden de besturen van de verschillende Boerdonkse coöperaties den hele dag. Rond een uur of 4 's middags , als iedereen voort zere ogen had van de sigarenrook toog iedereen huiswaarts om af te werken om 's avonds terug te komen voor een avond met ontspanning. Voor het avondgedeelte waren ook de leden van KVO en KPJ altijd welkom dus half Boerdonk was er dan.


De besturen van de NCB, KVO en KPJ staken op een goede dag eens de koppen bij elkaar en zeiden dat het ook wel leuk zou zijn als de Boerdonkse leden zelf die avond zouden gaan invullen. Het zou zeker net zo leuk kunnen zijn en het kostte aanzienlijk minder. Zo gezegd zo besloten en gedaan.


In het begin deed iedere buurt een stukje. Meestal eigen verzinsels of een playbackact. Dit ging jaren goed tot de animo een beetje minder werd. Inmiddels hadden een aantal mensen al laten zien dat ze verdienstelijk toneel konden spelen dus werd er besloten dat de leden van KVO, NCB en KPJ die dat wilden een toneelstukje mochten doen. De KPJ deed vooraf een stuk met haar leden en daarna volgde een of 2 éénakters of een éénakter en een tweeakter.


Je voelt het al: van een  éénakter en een tweeakter kun je opgeteld een drieakter maken en zie: toneel in Boerdonk was geboren. Wel nog onder de vlag van de NCB, KVO en KPJ en je moest dus lid van een van deze verenigingen zijn om mee te mogen doen. De KPJ bleef trouw het voorafje leveren en de toneelstukken werden steeds groter en mooier. Maar ook de beperking dat je lid moest zijn van een van deze drie organisaties werd voelbaar. Voor deze organisaties werd het ook steeds moeilijker om de boel te organiseren want de gymzaal moest voor de toneelavond omgebouwd worden, voor 1 avond in het begin, en er kwamen steeds meer kosten terwijl het min of meer gratis moest blijven voor de leden.


In 2002 werd in gezamelijkheid besloten dat het toneel zou gaan verzelfstandigen. Er werd wat overleg gevoerd en in april 2002 werd officiëel door de besturen van NCB, KVO en KPJ het toneel overgedragen aan een nieuw bestuur in oprichting. Dit bestuur bestond toen uit Cor van den Tillaar, Arna Vogels, Marcel van Asseldonk en Diny van den Berg. Er moest ook een naam worden verzonnen en middels een prijsvraag onder de toen spelende leden werd de naam Gèr Gespeuld gekozen. Deze naam was verzonnen door Marja van den Tillaart. Op 11 juli werden de statuten getekend en met een startkapitaal van de scheidende verenigingen van € 500 begonnen we.


Het 1e jaar speelden we 2 avonden en we zetten de entree op € 5 per persoon. We speelden zonder regisseur en Diny van de Berg was de souffleur die het ons eigenlijk leerde. We hadden gelijk succes en het jaar daarop breidden we al uit naar 3 avonden.


Na het 5e seizoen trokken we een echte regisseur aan die het stokje overnam van Diny. Van deze man hebben we veel geleerd. Vooral het niet werken met een souffleur tijdens de uitvoering.


Inmiddels zijn we aan ons 10e seizoen begonnen.We spelen inmiddels 5 voorstellingen en hebben een goede reputatie opgebouwd in de regio. Ook mogen we af en toe wat entertainment verzorgen op besloten feestjes en hebben we ook tijdens het 40 jarig jubileum van de voetbalclub wat hand en spandiensten mogen verlenen. Dit past ook bij onze vereniging want we zijn er uiteraard om de Boerdonkse bevolking ontspanning te bezorgen.


 In 2012 spelen we ons 10e stuk en hopen we ons jubileum kleur te geven met wat extra feestelijkheden. Onze vereniging bestaat uit 16 enthousiaste leden, we hebben een geweldig team van vrijwilligers die helpen met decor en anderszins en een trouwe schare aan sponsors die ons vooral in de beginjaren enorm hebben geholpen om onze vereniging datgene te laten doen wat ze graag wilde nl een geweldig mooi toneelstuk op de planken brengen met alles erop en eraan.


Maar vooral hebben we een zeer enthousiast publiek en dat publiek zorgt ervoor dat we samen in Boerdonk geweldig mooie toneeldagen hebben.